Gespreksleiding

357_bk_teamcoaching.jpg

Sommige bespreking zijn gewoon te belangrijk om aan het toeval over te laten.U kunt ons daarom inzetten als gespreksleiders. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van vergaderingen, intervisie-bijeenkomsten, congressen, beleidsdagen en brainstormsessies. Wij weten hoe we om moeten gaan met groepen en alles wat daarin voorkomt.  Wij zorgen voor transparantie,  focus en houden het juiste tempo erin.

Overleg en afstemming zijn van groot belang om gezamenlijk te kunnen optreden en maximaal draagvlak te hebben voor de realisatie van uw doelen. Maar, overleg kan ook ingewikkeld en soms zelfs frustrerend zijn. Zeker als de opstelling, belangen en zienswijzen van deelnemers verschillen. Of soms verlopen vergaderingen en overleggen wel heel gezellig en eensgezind, maar chaotisch en ongericht.

Wanneer is het verstandig een gespreksleider in te huren?

  • u verwacht dat de bijeenkomst chaotisch zal verlopen wanneer uw mensen zelf de leiding nemen
  • als iedereen inhoudelijk wil bijdragen
  • er niemand neutraal gespreksleider kan zijn
  • er gevoelige thema's besproken worden en u wilt dit goed begeleiden
  • de groep zo groot is dat er interactieve werkvormen nodig zijn om iedereen mee te laten denken en praten

Wat kost dat?
Wij werken als gespreksleider voor een marktconform dagdeeltarief. Wij bespreken altijd vooraf onze inzet met u. 

Overleggen?
Wilt u kennismaken met onze gespreksleiders? Of wilt u overleggen of uw bijeenkomst geschikt is voor externe gespreksleiding?

Neem direct contact met ons op: